Osaaminen

KIELITAITO


 • Suomi – äidinkieli
 • Englanti – kiitettävä
  • Asunut Iso-Britanniassa kaksi vuotta
  • Suorittanut osan korkeakoulututkinnosta englanniksi
  • Erittäin sujuva puhekieli
  • Kokemusta käännöstyöstä
 • Pohjoissaame – kiitettävä
  • Suorittanut hyväksytysti valtion yleisten kielitutkintojen ylimmän tason testin
  • Erittäin sujuva puhekieli
  • Kokemusta käännöstyöstä
 • Ruotsi – kiitettävä
  • Käyttänyt kieltä työhön liittyvässä viestinnässä
 • Inarinsaame – keskitaso
 • Ranska – keskitaso
 • Saksa – keskitaso
 • Espanja – perustaso
 • Koltansaame – perustaso

TIETOTEKNISET TAIDOT


 • OS X / iOS & Windows
 • Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
 • Apple iWork: Pages, Numbers, Keynote
 • Verkkokokoustyökalut (Skype for Business) ja verkko-oppimisalustat (Moodle)
 • Asiakkuudenhallinta ja laskutus (Enterprice by HansaWorld)
 • Kuvankäsittely ja taitto (Adobe CC: InDesign, Illustrator, PhotoShop, Acrobat Pro; Lightroom)
 • Sähköiset uutiskirjeet (MailChimp, Postiviidakko)
 • Verkkojulkaisut / www-sivut (Liferay, Dreamweaver, Plone, WordPress; HTML & CSS)
 • Sosiaalisen median työkalut (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)
 • Digitaalinen valokuvaus, digitointi
 • Muistiorganisaatioiden kokoelmatietokannat
 • Asiakastietokannat (CRM)
 • Saamen kielten merkistöt ja näppäimistöajurit

VIESTINTÄOSAAMINEN


 • Viranomaisviestintä
 • Henkilöasiakasviestintä ja sidosryhmäviestintä
 • Organisaatioviestintä
 • Monikielinen viestintä
 • Erikoisalaviestintä (taide/design/kulttuuri, sosiaali- ja terveyspalvelut, saamenkieliset palvelut)
 • Viestintästrategiat, sisältöstrategiat
 • Verkkoviestintä, analytiikka
 • Viestintä sosiaalisen median alustoilla
 • 
Julkaisujen, esitteiden ja muiden painotuotteiden sekä suurkuvatulosteiden taitto ja tuotanto painovalmiiksi pdf-tiedostoiksi, paino- ja tulostusmateriaalivalinnat, jälkikäsittelyn ohjeistus, toimeksiannot

MUSEO- JA KIRJASTOALAN OSAAMINEN


 • Museoalan ja kirjastoalan ammatillinen pätevyys
 • Informaatikon pätevyys
 • Kokoelma- ja näyttelystrategiat
 • Museologinen tutkimus
 • Kokoelmatietokannat, tiedon tallennus ja haku, tietopalvelu
 • Näyttelyprofiilit ja -konseptit
 • Näyttelyiden tuotantoprosessin hallinta
 • 
Näyttelyiden sisällöntuotanto
 • Näyttelyiden visuaalinen suunnittelu
  • Pohjapiirrokset ja seinäprojektiot
  • Tila- ja värisuunnittelu
  • Lasikoiden, jalustojen ja muiden esillepanotukien 
suunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Valaistussuunnittelu
  • Palvelumuotoilu
  • Tarjouspyynnöt, kilpailutus ja toimeksiannot
 • Näyttelynvienti- ja tuontikäytänteet (kansainvälinen näyttelynvaihto)
 • Tiedotus ja markkinointi

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OSAAMINEN


 • Saamenkielisen palvelun ja viestinnän suunnittelu Kelassa
  • Palveluprosessit ja ohjeistukset
  • Saamenkieliset esitteet ja infolehtiset
  • Saamenkielinen verkkoviestintä
  • Saamenkielinen asiakaspalvelu (pohjoissaame)
  • Sidosryhmä- ja kumppanuusyhteistyö