Osaaminen

KIELITAITO


 • Suomi – äidinkieli
 • Englanti – kiitettävä
  • Asunut Iso-Britanniassa kaksi vuotta
  • Suorittanut osan korkeakoulututkinnosta englanniksi
  • Erittäin sujuva puhekieli
  • Kokemusta käännöstyöstä
 • Pohjoissaame – kiitettävä
  • Suorittanut hyväksytysti valtion yleisten kielitutkintojen ylimmän tason testin
  • Erittäin sujuva puhekieli
  • Kokemusta käännöstyöstä
 • Ruotsi – kiitettävä
  • Käyttänyt kieltä työhön liittyvässä viestinnässä
 • Inarinsaame – keskitaso
 • Ranska – keskitaso
 • Saksa – keskitaso
 • Espanja – perustaso
 • Koltansaame – perustaso

TIETOTEKNISET TAIDOT


 • OS X / iOS & Windows
 • Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
 • Apple iWork: Pages, Numbers, Keynote
 • Enterprice by HansaWorld -taloushallinto-ohjelmisto (asiakkuudenhallinta, laskutus)
 • Adobe CS: InDesign, Illustrator, PhotoShop, Acrobat Pro
 • Adobe Lightroom
 • Sähköiset uutiskirjeet: MailChimp, Postiviidakko
 • Verkkojulkaisut / www-sivut: Dreamweaver, Plone, WordPress; HTML & CSS
 • Sosiaalisen median työkalut mm. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
 • Digitaalinen valokuvaus, digitointi, kuvankäsittely
 • Kokoelmatietokannat, tiedon tallennus ja haku
 • Saamen kielten näppäimistöasetukset

VIESTINTÄOSAAMINEN


 • Viestintäalan koulutusta ja työkokemusta
 • Viestintästrategiat
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä, organisaatioviestintä
 • Mediasuhteet ja sidosryhmäyhteistyö
 • Erikoistunut taide- ja tiedeviestintään
 • 
Julkaisujen, esitteiden ja muiden painotuotteiden sekä suurkuvatulosteiden taitto ja tuotanto painovalmiiksi pdf-tiedostoiksi, paino- ja tulostusmateriaalivalinnat, tarjouspyynnöt, jälkikäsittelyn ohjeistus
 • Web-julkaisujen konseptointi, tuotanto ja julkaisu, sosiaalisen median julkaisukanavat, web-analytiikka
 • Markkinointi, brändikonseptointi, imagonhallinta

MUSEO- JA KIRJASTOALAN OSAAMINEN


 • Museoalan ja kirjastoalan (kirjastonhoitaja/informaatikko) ammatillinen pätevyys
 • Esimieskokemusta ja -koulutusta
 • Kokoelma- ja näyttelystrategiat, museologinen tutkimus
 • Kokoelmatietokannat, tiedon tallennus ja haku, tietopalvelu
 • Näyttelyprofiilit ja -konseptit
 • Näyttelyiden tuotantoprosessi
 • 
Näyttelyiden sisällöntuotanto
 • Näyttelyiden visuaalinen suunnittelu
  • Pohjapiirrokset ja seinäprojektiot
  • Tila- ja värisuunnittelu
  • Lasikoiden, jalustojen ja muiden esillepanotukien 
suunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Valaistussuunnittelu
  • Palvelumuotoilu
  • Tarjouspyynnöt, kilpailutus ja toimeksiannot
 • Näyttelynvienti- ja tuontikäytänteet
 • Tiedotus ja markkinointi