Osaaminen

KIELITAITO


 • Suomi – äidinkieli
 • Englanti – kiitettävä
  • Asunut Iso-Britanniassa kaksi vuotta
  • Suorittanut osan korkeakoulututkinnosta englanniksi
  • Erittäin sujuva puhekieli
  • Kokemusta käännöstyöstä
 • Pohjoissaame – kiitettävä
  • Suorittanut hyväksytysti valtion yleisten kielitutkintojen ylimmän tason testin
  • Erittäin sujuva puhekieli
  • Kokemusta käännöstyöstä
 • Ruotsi – kiitettävä
  • Käyttänyt kieltä työhön liittyvässä viestinnässä
 • Inarinsaame – keskitaso
 • Ranska – keskitaso
 • Saksa – keskitaso
 • Espanja – perustaso
 • Koltansaame – perustaso

TIETOTEKNISET TAIDOT


 • OS X / iOS & Windows
 • Microsoft Office: Word, Excel, Power Point
 • Apple iWork: Pages, Numbers, Keynote
 • Verkkokokoustyökalut (Skype for Business) ja verkko-oppimisalustat (Moodle)
 • Asiakkuudenhallinta ja laskutus (Enterprice by HansaWorld)
 • Kuvankäsittely ja taitto (Adobe CS: InDesign, Illustrator, PhotoShop, Acrobat Pro; Adobe Lightroom)
 • Sähköiset uutiskirjeet (MailChimp, Postiviidakko)
 • Verkkojulkaisut / www-sivut (Dreamweaver, Plone, WordPress; HTML & CSS)
 • Sosiaalisen median työkalut (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)
 • Digitaalinen valokuvaus, digitointi
 • Muistiorganisaatioiden kokoelmatietokannat
 • Kelan palveluasiantuntijan työssä käytettävät tietokannat
 • Saamen kielten merkistöt ja näppäimistöasetukset

VIESTINTÄOSAAMINEN


 • Viestintäalan koulutusta ja työkokemusta
 • Viestintästrategiat, sisältöstrategiat
 • Organisaatioviestintä
 • Mediasuhteet ja sidosryhmäyhteistyö
 • Erikoistunut taide-/design- ja tiedeviestintään, kokemusta myös sosiaali- ja terveysalan viestinnästä
 • 
Julkaisujen, esitteiden ja muiden painotuotteiden sekä suurkuvatulosteiden taitto ja tuotanto painovalmiiksi pdf-tiedostoiksi, paino- ja tulostusmateriaalivalinnat, tarjouspyynnöt, jälkikäsittelyn ohjeistus
 • Web-julkaisujen konseptointi ja sisällöntuotanto, some-julkaisualustat, web-analytiikka
 • Markkinointi, brändikonseptointi, imagonhallinta
 • Kokemusta monikielisestä viestinnästä

MUSEO- JA KIRJASTOALAN OSAAMINEN


 • Museoalan ja kirjastoalan (kirjastonhoitaja/informaatikko) ammatillinen pätevyys
 • Esimieskokemusta ja -koulutusta
 • Kokoelma- ja näyttelystrategiat
 • Museologinen tutkimus
 • Kokoelmatietokannat, tiedon tallennus ja haku, tietopalvelu
 • Näyttelyprofiilit ja -konseptit
 • Näyttelyiden tuotantoprosessin hallinta
 • 
Näyttelyiden sisällöntuotanto
 • Näyttelyiden visuaalinen suunnittelu
  • Pohjapiirrokset ja seinäprojektiot
  • Tila- ja värisuunnittelu
  • Lasikoiden, jalustojen ja muiden esillepanotukien 
suunnittelu
  • Graafinen suunnittelu
  • Valaistussuunnittelu
  • Palvelumuotoilu
  • Tarjouspyynnöt, kilpailutus ja toimeksiannot
 • Näyttelynvienti- ja tuontikäytänteet (kansainvälinen näyttelynvaihto)
 • Tiedotus ja markkinointi

  KELA-OSAAMINEN


  • Palveluasiantuntijan osaaminen (palvelumalli/asiakaspalvelu, etuusosaaminen, tietojärjestelmät, tietoturva)
  • Kelan saamenkielisen asiakaspalvelun kehittäminen
  • Kelan saamenkielisen viestinnän kehittäminen