Näyttelynsuunnittelu

Näyttelynsuunnittelutyössä yhdistyvät mieleiselläni tavalla sisällöntuotanto, informatiivisuus ja visuaalisuus sekä tekninen toteutus.

Olen tehnyt näyttelynsuunnittelua noin 20 vuoden ajan projektien vaihdellessa pienistä suuriin, vastaanotetuista kiertonäyttelyistä laajoihin omatuotantoisiin näyttelyihin. Pienimmissäkin näyttelyprosesseissa on tarvetta suunnittelulle, koska jokainen tila on erilainen ja jokainen taiteilija ansaitsee tulla huomioon otetuksi.

Näyttelyn eteneminen ideoista kolmiulotteiseksi kokemustilaksi vaatii sisällön jäsentämistä osakokonaisuuksiksi ja sopivan ilmaisumuodon löytämistä. Sisältöä voi välittää katsojalle tilan, muotojen ja värien, tekstien, kuvien, kuvitusten, videoiden, taustaäänien ja esineiden kautta. Näyttelynsuunnittelun tärkeä osa-alue on myös tietoisuus siitä, kuinka suunnitteluvalinnoilla voidaan muovata näyttelyn järjestäjän imagoa.

Näyttelyiden aiheet, toteutustavat, kesto, laajuus ja toteutusbudjetit ovat erittäin vaihtelevia. Suurempien näyttelyiden valmistelutyö voi alkaa jo useita vuosia ennen näyttelyn avaamista. Näyttelynsuunnitteluprosessi saattaa sisältää useita esivaiheita, kuten esimerkiksi näyttelyn sisällön ideointia työryhmätyöskentelynä, käsikirjoittamista ja kääntämistä, valokuva- tai videodokumentointia ja esineistön valintaa ja konservointia näyttelyä varten. Näyttelynsuunnitteluprosesseissa paras lopputulos on yhteinen onnistumisen tunne.

Roolini näyttelynsuunnittelussa on vaihdellut kommunikaation helpottajasta näyttelyarkkitehtiin – ja kaikkeen siltä väliltä. Näyttelynsuunnitteluun lasken kaikki sellaiset näyttelyt, joissa olen ollut vastuussa tilan jäsentämisestä ja ripustuksesta aina sellaisiin näyttelyihin saakka, joissa olen vastannut joko kokonaan tai osittain näyttelyn rakennepiirustuksista ja grafiikasta.

designset2_portfolio