Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on yksi näyttelynsuunnittelun osa-alueista. Graafista suunnittelua tarvitaan sekä näyttelyiden tietosisällön esilletuontiin että näyttelyn visuaalisen ilmeen luomiseksi.

Graafista osaamista olen hankkinut vähitellen työn vaatimusten myötä itseopiskelun ja lyhytkurssien kautta. Nykyisin käytän jo melko lailla sujuvasti graafisen suunnittelun tärkeimpiä työkaluja, InDesignia, Photoshopia ja Illustratoria. Olen perehtynyt jonkin verran myös typografiaan ja osaan käsitellä kuvat ja kuvitukset sekä paino- ja tulostuskuntoon että web-käyttöön. Harrastan piirtämistä ja maalaamista, ja olenkin tehnyt jonkin verran myös kuvituksia – lähinnä omaksi iloksi ja harjoitukseksi.

Olen työssäni taittanut mm. näyttelyiden kuva- ja tekstitulosteita, kutsukortteja ja esitteitä, sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja banderolleja ja raportteja. Pitkän näyttelykokemukseni ansiosta tunnen varsin monipuolisesti erilaisia paino- ja tulostusmateriaaleja sekä niiden jälkikäsittelymahdollisuuksia. Graafisen alan tuntemuksesta on ollut etua myös silloin, kun olen neuvotellut suunnitteluratkaisuista toimeksiannetun graafikon tai ohjelmoijan kanssa.

designset_portfolio