Profile Image

Arja Jomppanen

arja.jomppanen@gmail.com

+358 (0)40 191 1113

Communications professional

KOULUTUS


YLIOPPILASTUTKINTO


Liperin lukio
1986
Ylioppilastutkinto

YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO


Jyväskylän yliopisto
1987 – 1994
Filosofian maisterin tutkinto
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Pääaine: taidehistoria
Sivuaineet: kirjallisuustiede, etnologia
Museologian opintokokonaisuus

University of Kent, Iso-Britannia
1989 – 1990 
Academic Year – Akateeminen vuosi

JATKO-OPINNOT / TUTKIJANKOULUTUS


Jyväskylän yliopisto
2012 –
Tohtorikoulutettava
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma
Pääaine: museologia

MUUT KORKEAKOULUTASOISET OPINNOT


Lapin yliopisto / Täydennyskoulutuskeskus
1996
Saamelaiskulttuuri 15 ov

Lapin yliopisto / Avoin yliopisto
1997
Markkinointi 25 op

Lapin yliopisto / Avoin yliopisto
2011 – 2012
Johtaminen 25 op

Davvin – Monitieteinen yliopistollinen
koulutushanke

2013
Sosiologian ja saamelaisen kulttuurin opintoja 9 op

Vaasan yliopisto / Avoin yliopisto
2014 – 2015
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op

Tampereen yliopisto / Avoin yliopisto
2014 – 2016
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media 60 op

Turun yliopisto / Avoin yliopisto
2017 – 2018
Aikuiskasvatustiede 25 op

Itä-Suomen yliopisto (UEF) / Avoin yliopisto
2018 – 
Oikeustiede (meneillään)

SAAMEN KIELEN OPINNOT


Saamelaisalueen koulutuskeskus /
Sámi Oahpahusguovddáš
2000 – 2001
Pohjoissaamen ja saamelaiskulttuurin peruskoulutus 22 ov / Davvisámegiela ja sámi kultuvrra vuođđoskuvlejupmi 

Saamelaisalueen koulutuskeskus /
Sámi Oahpahusguovddáš
2004 – 2006
Inarinsaamen kieli 380 h /  Anarâškielâ (kurssit I – VI)

Saamelaisalueen koulutuskeskus /
Sámi Oahpahusguovddáš
2010 – 2011
Pohjoissaamen kielen ylimmän tason kurssi 9 op / Davvisámegiela bajimus dási gursa

Saamelaisalueen koulutuskeskus /
Sámi Oahpahusguovddáš
2013
Koltansaamen kielen peruskurssi 80 tuntia (2 op) / Nuõrttsääʼmǩiõl vuâđđkuurs

KIELITUTKINNOT


Saamen kielen ylimmän tason tutkinto
2011

TYÖKOKEMUS


Kela 
Ivalo (Inari)
Suunnittelun asiantuntija (suunnittelija)
2018 –
Palveluasiantuntija 
2017 – 2018
Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta.

TehtävätStudio Tuumat Oy /
OTTOBRE design®
Rovaniemi
Communications manager (ma.)
2015 – 2016
OTTOBRE design® on lasten ja naisten muotiin ja kaavoihin erikoistunut aikakauslehti. Lehti ilmestyy kahdeksalla kielellä kuusi kertaa vuodessa (neljä lasten ja kaksi naisten kaavalehteä). OTTOBRE design® -lehden jakelualue ulottuu yli 130 maahan.

TehtävätSaamelaismuseosäätiö /
Saamelaismuseo Siida
Inari
Intendentti
2005 – 2014
Amanuenssi
1998 – 2005
Saamelaismuseo Siida on saamelaisen kulttuurin tallentamiseen ja esittelemiseen keskittynyt valtakunnallinen erikoismuseo. Saamelaismuseo toimii Inarissa yhteisissä toimitiloissa Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskuksen kanssa. Saamelaismuseolla on lisäksi aluetoimintaa myös muualla Suomen saamelaisalueella.

Tehtävät


 • Sisältöprosessin (näyttelyt, kokoelmat) esimies
 • Näyttelyohjelmiston esittely
 • Näyttelynsuunnittelu (käsikirjoitus, graafinen suunnittelu, työryhmien koordinointi)
 • Näyttelynrakentamisen työnjohto
 • Viestintä (mediatiedotteet, verkkopalvelut)
 • Tietopalvelu ja käsikirjaston hoito
 • Graafisen ilmeen toteutus ja valvonta
 • Projektit

Rovaniemen kaupunki /
Lapin maakuntamuseo
Arktikum
Rovaniemi
Amanuenssi (ma.)
1995 – 1997
Lapin maakuntamuseo on toiminta-alueensa maakunnallinen keskusmuseo. Lapin maakuntamuseon toimitilat ja näyttelyt sijaitsevat Arktikum-talossa Rovaniemellä.

Tehtävät 


 • Esinekokoelmien hoito
 • Näyttelynsuunnittelu (käsikirjoitus, toteutus)
 • Tietopalvelu ja käsikirjaston hoito
 • Maakunnallinen museolehti Raito

Suomen Urheilumuseosäätiö /
Suomen Urheilumuseo
Helsinki
Amanuenssi (ma.)
1994 – 1995
Suomen Urheilumuseosäätiö toimii Helsingissä Olympiastadionin rakennuksessa. Säätiön hallinnoimaan kokonaisuuteen kuuluvat Suomen Urheilumuseo kokoelmineen ja näyttelyineen, Suomen Urheiluarkisto sekä urheilun tietopalvelu ja kirjasto.

Tehtävät


 • Valokuvakokoelman luettelointi
 • Vaihtuvat näyttelyt
 • Urheilun perinnekeräys
 • Museopedagogiset tehtävät
 • Tehtäviä Suomen urheiluarkistossa

Jyväskylän yliopisto /
Taiteiden tutkimuksen laitos
Valtionhallinnon harjoittelija (3 kk)
1994 
Tehtävät 

 • Laitoskirjaston muutto
 • Tehtäviä kirkkotaiteen arkistossa
 • Yksityisen taidekokoelman inventointi ja valokuvaus 

Jyväskylän yliopisto /
Taiteiden tutkimuksen laitos
Taidekokoelman valvoja
1991 – 1994 
Tehtävät 

 • Tissarin taidekokoelman viikonloppuvalvonta
 • Näyttelyopastukset

Suomen Metsämuseosäätiö /
Metsämuseo ja metsätietokeskus Lusto
Punkaharju
Luetteloija (kesätyö)
1992 & 1993 
Tehtävät 

 • Metsätyön perinnekeräys
 • Esinekokoelmien luettelointi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaalamuseo

Jyväskylä / Muurame
Museotutkija
Museologian opintoihin sisältyvä harjoittelu (1,5 kk)
1991

Tehtävät


 • Esineistön kartutus ja luettelointi
 • Sairaalanäyttelyiden dokumentointi

Liperin Kunta /
Terveyskeskus
Sijainen (kesätyö) 
1987 – 1991
Tehtävät 

 • Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden perushoito vuodeosastolla